Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa alan yritysten työtä

Tervetuloa erilaisista konsulttipalveluista kertovan blogini pariin! Tänään tutustumme siivousalalle kehitettyjen järjestelmien hyötyihin. Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä on alan töiden organisointia helpottava ohjelmisto, josta saat aivan pian tietää lisää.

Toiminnanohjausjärjestelmä selkeyttää työtä

Siivousala on usein melko hektinen ala. Työtehtävät vaihtelevat, työ pitää tehdä tehokkaasti, luotettavasti ja huolella, ja työntekijät liikkuvat kohteesta toiseen. Kaiken tämän kasassa pitäminen voi varsinkin suuremmassa yrityksessä olla melko haastava tehtävä. Onneksi tätä organisointi- ja delegointityötä tukemaan on kehitetty erilaisia ohjelmistoja, jotka toki toimivat yhtä lailla myös monilla muilla samanlaisia piirteitä omaavilla aloilla.

Järjestelmä on koko toiminnan kattava tietopankki

Tällaisten toiminnanohjausohjelmistojen tarkoitus on yhdistää monia erilaisia tietoja. Järjestelmään voidaan syöttää asiakkaiden siivouskohteet, työntekijöiden työajat sekä kaikenlainen muu tarvittava tieto. Työntekijät voidaan jakaa kohteisiin järjestelmän avulla ja sen kautta pystytään myös näkemään, milloin mikäkin kohde tulee siivota tai mitä erikoisvaatimuksia jokin kohde asettaa. Työtekijät voivat niin ikään saada pääsyn järjestelmään, jolloin he näkevät tulossa olevat kohteensa ja voivat vaihtaa tietoja toisten työntekijöiden kanssa. Ohjelmistoihin on myös mahdollista ladata esimerkiksi kuvia tai muistiinpanoja eri kohteista, jolloin tieto välittyy koko organisaatiolle. Näin väärinkäsitykset ja kommunikaatio-ongelmat vähenevät.

Hyötyä jokaiselle osapuolelle asiakkaasta työntekijään ja esimiehestä yrityksen omistajiin

Asiakkaan näkökulmasta siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä voi lisätä työn tasalaatuisuutta. Asiakkaalla on niin ikään mahdollisuus päästä näkemään järjestelmään kirjattuja tietoja ja joissakin tapauksissa myös kirjata niitä sinne itse. Joskus esimerkiksi jokin tietty siivouksen osa-alue voi vaatia erityishuomiota. Siivousyritys voi myös lähettää laskut järjestelmän kautta, jolloin järjestelmä automaattisesti laskee tehdyt työtunnit kullekin asiakkaalle ja laskuttaa niiden mukaan.

Itse siis suosittelen tämän kaltaisen järjestelmän hyödyntämistä siivousalan yrityksissä, sillä järjestelmästä voi olla hyvin paljon etuja. Yhtenäisen systeemin käyttäminen tekee työstä tehokkaampaa ja laadusta tasaisempaa. Se voi helpottaa kommunikaatiota jokaisen osapuolen kannalta. Ja ennen kaikkea toiminnanohjausjärjestelmä pienentää esimiesten taakkaa, joka on tärkeä pointti työssä jaksamisen kannalta.

Tietoja erilaisista järjestelmistä löydät netistä hakemalla. Monet ohjelmistoja tarjoavat yritykset antavat ilmaisen konsultaation ennen hankkimispäätöstä ja myös tukevat asiakastaan aina tarvittaessa. Ohjelmistoja tarjoaa esimerkiksi Atop-Tieto Oy.


jaa